Аналітичні матеріали - Jurfem

Пропонуємо Вашій увазі Аналітичний огляд Проєкту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу)» (реєстраційний номер 0931, дата реєстрації 29.08.2019)

Проєкт Закону передбачає внесення змін до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України з метою  гармонізації національного законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу.

В умовах сьогодення «одиноке материнство» як правовий статус дозволяє користуватись відповідною допомогою від держави та, разом з тим, визначає ряд обов’язків. Так, на одиноку матір поширюються обов’язки батьків, котрі закріплені в Конституції України та Сімейному Кодексі України. Це виглядає логічно, адже такі обов’язки як утримування своїх дітей та вирішення питань щодо їх виховання повинні виконуватись незалежно від кількості членів сім’ї.  Відповідно, зважаючи на те, що на одиноку матір, по-суті, лягає тягар виконання обов’язків обох батьків, держава намагається дбати про таку менш захищену верству населення, надавши їй певні види соціальної допомоги.

Принагідно слід зауважити, що законодавче регулювання повинно спрямовуватись на врахування інтересів жінок, які виховують дітей самостійно, та їх дітей. Разом з тим, трапляються випадки, коли одинокі матері дуже мало або ж взагалі не обізнані про особливості свого правового статусу. Це легко пояснюється тим, що такого терміну як «одинока матір» не закріплено в жодному нормативно-правовому акті. Тому пропоную розглянути окремі питання правового статусу одиноких матерів

Проблема розірвання шлюбу є однією із складних проблем сучасного суспільства. За статистикою у Європейському Союзі  на рік припадає 1 мільйон розлучень, у США 53% шлюбів закінчуються розлученням (кожні 6 секунд). Найменше число розлучень спостерігається в Ірландії – щорічно не більше 15% та Чилі – 3%.

За статистикою Міністерства юстиції України за півріччя 2020 року відділи реєстрації актів цивільного стану зареєстрували 11828 розірваних шлюбів,з яких 853 було розірвано в судовому порядку. За аналогічний період 2019 року було зареєстровано 18329 розірваних шлюбів, з яких 1407 розірвано у судовому порядку, що відповідно на 35% та 40% більше, ніж у 2020 році.

Явище розірвання шлюбу є досить поширеним процесом у світі. Проте все ще існують певні обмеження як в Україні, так і в інших країнах, які унеможливлюють розірвання шлюбу подружжям. Це зумовлено тим, що держава негативно ставиться до розірвання шлюбу і намагається вжити всіх можливих заходів щодо збереження сім’ї.

У другій частині статті розглядаються нововведення, які очікуються в освітньому і виховному процесах в частині проведення просвітницької роботи серед дітей та молоді, а також як прийнятий Указ, вплине на захист прав і законних інтересів дітей. Статтею розкриваються основні законодавчі зміни, які передуватимуть забезпеченню додаткових процесуальних гарантій неповнолітнім особам при проведенні їх допиту, опитування під час кримінального провадження, що базуються на найкращих міжнародних практиках, а також стосовно законодавчого закріплення відповідальності за переслідування (сталкінг).

Указом передбачено розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроєкту, спрямованого на забезпечення додаткових процесуальних гарантій неповнолітнім особам при проведенні їх допиту, опитування під час кримінального провадження, що базуються на найкращих міжнародних практиках, зокрема на моделі «Barnahus», де головним виконавцем наразі виступає Міністерство юстиції України.

 

У цій частині розглядаються загальні особливості виданого Президентом України Указу № 398/2020 «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства», що має визначальну роль у напрямку наближення законодавства України до положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульської конвенції). Проаналізовано вплив цього Указу на діяльність спеціально уповноважених органів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та як прийняття Указу вплине на порядок збору та поширення інформації у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі. Зазначено актуальну інформацію щодо вже зроблених та майбутніх кроків у напрямку повноцінного виконання Указу.

З метою ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами громадськими організаціями на початку 2020 року було ініційовано подачу електронної петиції із закликом ратифікації Стамбульської конвенції. Так, електронна петиція набрала 25 тисяч підписів громадян, за наслідком чого Президентом України запропоновано Міністерству закордонних справ України та Міністерству соціальної політики України оперативно опрацювати це питання.

Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (далі – Стамбульська конвенція) було прийнято Комітетом Міністрів Ради Європи 7 квітня 2011 року, а відкрито для підписання 11 травня 2011 року.  (Детальний матеріал Аналітичного центру ЮрФем про Стамбульську конвенцію читайте тут.)

Конвенцію підписали 46 країн, але на сьогоднішній день ратифікували її 34 країни.

Проте більшість держав, які прийняли Стамбульську конвенцію, зробили застереження про незастосування окремих положень Конвенції.

Така можливість передбачена самою Стамбульською конвенцією (стаття 78 Конвенції). Разом з тим, слід зауважити, що не у всіх випадках держава може зробити такі застереження. Так, у тексті Стамбульської конвенції міститься вичерпний перелік її норм, щодо впровадження яких у свою національну практику держава може внести застереження.

Матеріал підготовлений з метою інформування медичних працівників, зокрема жінок, які працюють у медичній сфері, про законодавчі гарантії щодо їх оплати праці в період карантинних заходів.

З загостренням коронавірусної хвороби в Україні, введенням карантинних обмежень, збільшенням кількості хворих медичні працівники потрапили в найбільшу зону ризику, адже саме вони контактують як з особами, у яких є підозра на Covid-19, так і з особами, у яких цей вірус вже підтверджений. При цьому ризик зараження існує як в працівників, які безпосередньо надають медичну допомогу, так і в іншого персоналу (наприклад водії швидкої).

Статистика свідчить про те, що жінки, які працюють в сфері охорони здоров’я, перебувають у більшому ризику зараження COVID-19.

Аналітичний центр ЮрФем пропонує Вашій увазі другу частину буде проаналізовано доступ постраждалих від гендерно-обумовленого насильства жінок з числа мігранток, шукачок захисту та біженок до медичних та соціальних послуг. Проблеми цих жінок все ще залишаються невидимими для українського суспільства. Окрема увага таким категоріям жінок приділяється і у Стамбульській конвенції, адже при відсутності документів захистити себе від гендернообумовленого насильства стає майже неможливо.

Читайте першу частину матеріалу, де мова йшла про законодавче забезпечення прав таких категорій осіб. 

 

Для суспільства в Україні мігрантки, біженки та шукачки притулку залишаються невидимими, хоча такі люди в Україні є і захищати їхні права надзвичайно складно. Окрема увага таким категоріям жінок приділяється і у Стамбульській конвенції, адже при відсутності документів захистити себе від гендернообумовленого насильства стає майже неможливо. 

Аналітичний центр ЮрФем пропонує Вашій увазі першу частину матеріалу про законодавче забезпечення прав таких категорій осіб.

Авторка – Євгенія Мелеш

 

 

Медіація в справах щодо домашнього насильства в контексті Законів «Про медіацію» № 3504 від 19.05.2020 та № 3504-1 від 04.06.2020

У Верховній Раді України зареєстрований Проєкт Закону № 3504 «Про медіацію» та № 3504-1 «Про медіацію» (альтернативний).

Прийняття Закону «Про медіацію» забезпечить на законодавчому рівні закріплення процедури медіації в Україні як позасудового способу врегулювання конфліктів (спорів). Учасники медіації отримають правову можливість, гарантовану державою, вирішити спір, який виник між ними на взаємовигідних умовах та з значними перевагами:

  • конфіденційність,
  • економія фінансових та часових ресурсів,
  • добровільність,
  • виявлення та задоволення інтересів обох (усіх) сторін.

 

Право на відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в Україні мають батьки, які працюють на підставі трудових договорів (статті 179, 181 КЗпПУ та стаття 20 Закону України «Про відпустки»).

Очевидно, самозайняті особи, зокрема фізичні особи підприємці (далі-ФОП), адвокати, нотаріуси, які не працюють по трудових договорах, а забезпечують себе роботою самостійно, такого права на таку відпустку не мають.

Асоціацією жінок-юристок України “ЮрФем” у 2017 році було проведене дослідження щодо становища жінок у юридичній професії. 36,9% респонденток зазначили про випадки сексуальних домагань, а 46,5% про факти дискримінації.

З аналогічними порушеннями своїх прав на робочому місці зіштовхуються жінки із різних професій та у багатьох країнах світу

Зокрема, від 45% до 55% жінок у різних країнах ЄС повідомляють про сексуальні домагання на робочому місці. У Великобританії понад 20% зайнятих жінок брали відгули через домашнє насильство, 2% із них втрачали через це роботу. 

Питання забезпечення антидискримінаційного підходу до оплати праці в тому числі за ознакою статті є одним з ключових в аспекті ґендерної рівності, розширення прав і можливостей жінок та прав людини. Проблеми у розрізі відмінностей оплати праці чоловіків і жінок спостерігалися не лише в країнах пострадянського простору, а й в країнах-членах ЄС. Незважаючи на той факт, що протягом останніх років становище жінок поліпшилося, але такий прогрес не був рівномірний, – нерівність між оплатою праці чоловіків та жінок досі існує.

Ґендерна дискримінація щодо оплати праці негативно впливає на економічні та соціальні права жінок.

 

Питання дистанційної роботи обговорювалося на ринку праці уже тривалий час. В Україні воно не було настільки актуальним, проте все більше власників бізнесу переходили частково на залучення працівників для дистанційної роботи.

Пандемія COVID-19 швидко внесла свої корективи на ринку праці, внаслідок чого бли прийняті і зміни до Кодексу законів про працю України та передбачена така форма організації праці, як дистанційна (надомна) робота.

Ми вирішили розібратися у правових аспектах даної форми організації праці, а також впливу такої форми праці на жінок і чоловіків, особливо у період дії карантину.

 

 

 Починаючи з 2011 року в Україні триває процес підготовки до ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок та домашньому насильству (далі- Стамбульська Конвенція) , яка незважаючи на велику роботу по підготовці законопроектів та проектів підзаконних нормативно-правових актів ще досі не ратифікована.

06 грудня 2017 року був прийнятий Закон України “Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами”, а також 07 грудня 2017 року Закон України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”.  Даними законодавчими актами були внесені значні зміни у законодавство, проте цього не достатньо і ми спробуємо відповісти чому?

Стамбульська конвенція ЮрФем

У сучасному світі існують протилежні позиції щодо законодавчої регламентації сурогатного материнства. У рішенні ЄСПЛ  у справі «Labassee v. France»  зазначається, що кожна держава може самостійно вирішувати питання про дозвіл або заборону сурогатного материнства на її території.

Тому це питання регулюється на рівні національного права держав, що часто стає причиною колізій та затягування судових процесів, зважаючи на те, що у відносини сурогатного материнства можуть вступати громадяни різних держав, особи без громадянства.

На практиці існують наступні підходи до регулювання сурогатного материнства в окремих державах:

  • абсолютна заборона.
  • дозволено.
  • дозволено, але існують законодавчі обмеження.
  • не врегульовано законом

 

 

Впродовж останніх місяців, навколо питання сурогатного материнства в Україні, точаться гострі дискусії. Церква, громадські організації та правозахисники наводять різні аргументи щодо заборони чи дозволу жінкам бути сурогатними матерями. Як правило, ці дискусії рідко торкаються правової площини, порядку правового регулювання в Україні сурогатного материнства та порядку оформлення процедури сурогатного материнства. 

Тож ми намагалися розібратися у тому, що говорить законодавство та судова практика, а також яка юридична процедура оформлення сурогатного материнства в Україні. 

У попередніх матеріалах Аналітичного Центру “Юрфем” ми аналізували підходи до регулювання сурогатного материнства в окремих державах, а також правові аспекти сурогатного материнства в Україні. Сьогодні ознайомимось із основними аргументами та контраргументами щодо доцільності законодавчого дозволу сурогатного материнства. При підготовці даного матеріалу були використані коментарі правозахисниць, які будуть зазначені у тексті.

 Серед ключових пропозицій щодо законодавчої регламентації сурогатного материнства в Україні можна виділити наступні:

  • Заборонити сурогатне материнство.
  • Дозволити сурогатне материнство (тут можливі наступні варіації: дозволити лише альтруїстичне сурогатне материнство; дозволити як альтруїстичне, так і комерційне сурогатне материнство).

Проаналізуємо нижче аргументи та контраргументи щодо законодавчого дозволу на використання методу сурогатного материнства. 

У матеріалі, авторка дає  короткий огляд еволюції філософської думки щодо етичних аспектів сурогатного материнства та розкриває pro et contra аргументи. Погляд через призму концепцій свободи та справедливості дозволяє глибше зрозуміти як природу самого явища, так і багатогранність точок зору щодо нього, які існують у суспільстві. Всі думки викладені у роботі є позицією авторки щодо питання сурогатного материнства.

Авторка – Олександра Егерт, виконавча директорка Асоціації правників України.