Гендерні аспекти відпусток по догляду за дитиною, якщо мати працює адвокаткою чи нотаріусом  - Jurfem

Гендерні аспекти відпусток по догляду за дитиною, якщо мати працює адвокаткою чи нотаріусом 

Право на відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в Україні мають батьки, які працюють на підставі трудових договорів (статті 179, 181 КЗпПУ та стаття 20 Закону України «Про відпустки»).

Очевидно, самозайняті особи, зокрема фізичні особи підприємці (далі-ФОП), адвокати, нотаріуси, які не працюють по трудових договорах, а забезпечують себе роботою самостійно, такого права на таку відпустку не мають.

За даними Фонду соціального страхування України у 2019 році 150 903 жінок отримали виплати по вагітності та пологах, з яких 9 958 жінок, які є фізичними особами підприємцями.  

В Україні працює 20 839 жінок-адвокаток, що становить 38% від загальної кількості адвокатів. Відповідно до єдиного реєстру нотаріусів в Україні працює 5 746 приватних нотаріусів. Ні Міністерством юстиції України, ні Нотаріальною палатою Україні не ведуться гендерно дезагреговані дані щодо кількості жінок та чоловіків серед нотаріусів.

Жінки, які працюють в адвокатурі та нотаріусами, а також жінки, які працюють, як ФОП після народження дитини, не можуть скористатися відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, якщо паралельно не працюють по трудовому договору у іншій установі/підприємстві/організації.

Ситуація видається очевидною, адже якщо ти працюєш сама на себе відповідно сама можеш вирішувати скільки працювати, як працювати і як поєднувати догляд за дитиною і свою підприємницьку діяльність.

Проте, якщо жінка, яка працює адвокаткою чи нотаріусом прийме рішення вийти на роботу, а батько дитини або дідусь чи бабуся, вирішать взяти відпустку по догляду за дитиною на певний період, вони не зможуть скористатися такою відпусткою. А таке обмеження уже є дискримінацією і ось чому.

Закон України «Про відпустки» (стаття 20) передбачає, що чоловіку, бабусі, дідусеві та іншим особам передбаченим у статті 18 цього закону відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається на підставі довідки з місця роботи (навчання, служби) матері дитини про те, що вона вийшла на роботу до закінчення терміну цієї відпустки і виплату допомоги по догляду за дитиною їй припинено (із зазначенням дати).

Таким чином, якщо мати дитини працює самозайнятою особою, як адвокат чи нотаріус, вона не може надати такої довідки, адже вона не перебуває у трудових відносинах. Внаслідок цього, жоден з членів сім’ї, у тому числі чоловік,  не може оформити відпустку по догляду за дитиною. 

19 лютого 2020 року Верховним Судом розглядалася адміністративна справа №815/7460/16 за позовом працівника до Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області про визнання протиправним та скасування наказу про накладення дисциплінарного стягнення за допущені прогули.

Чоловік звернувся із заявою про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. До заяви додав копію свідоцтва про народження дитини та довідку з місця роботи матері дитини, в якій зазначено, що вона є діючим адвокатом, діяльність якої не зупинялась. 

Заяву він направив курєрською службою. Керівництвом було прийнято рішення про неможливість надання відпустки у зв`язку із відсутністю (ненаданням) належним чином оформленої довідки з місця роботи матері дитини.

Після отримання відмови, дружина чоловіка, яка працювала адвокаткою була змушена влаштуватися на роботу у юридичну компанію, для того щоб надати довідку від роботодавця. 

Такі випадки є непоодинокими і свідчать про те, що право на відпустку батька є похідним від права на відпустку матері. 

Аналогічну думку у своєму роз’яснені висловило Міністерство соціальної політики «право на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку батька дитини, баби, діда чи інших родичів, які фактично доглядають за дитиною, є похідним від права матері на таку відпустку, тобто мати може делегувати своє право на відпустку вищезазначеним особам.

Право батька дитини, бабусі чи інших родичів, які фактично доглядають за дитиною, на отримання відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги) гарантується лише за умови надання довідки з місця роботи матері дитини».

Таким чином стаття 20 Закону України «Про відпустки» обмежує право чоловіків, бабусь та дідусів, чи інших осіб, у сім’ї яких дружини працюють адвокатками, нотаріусами чи іншими самозайнятими особами на отримання відпустки по догляду за дитиною.

Окрім того, такі обмеження покладають на жінок адвокаток, нотаріусів та інших самозайнятих осіб значні фінансові та професійні втрати:

  • не можливість професійного розвитку та навчання
  • значні фінансові витрати на забезпечення роботи персоналу (оплату праці помічника, бухгалтера, менеджера тощо), оскільки не будеш звільняти людину з роботи, через те, що ти у відпустці по догляду за дитиною
  • значні фінансові витрати на оплату оренди офісу, який зокрема жінки, що працюють в нотаріаті відповідно до законодавства не можуть здати в оренду іншим особам

Чи вирішує цю проблему Проєкт закону «Про працю». Відповідно до Прикінцевих положень даного законопроєкту Закон України «Про відпустки» втратить чинність внаслідок прийняття закону. У самому законопроєкті, передбачено право на соціальні відпустки працівникам, які уклали трудовий договір з роботодавцем (стаття 54 та 60 законопроєкту «Про працю») проте, не врегульовується порядок оформлення таких відпусток.

У зв’язку з цим, після прийняття нового законопроєкту «Про працю» порядок оформлення відпусток по догляду за дитиною повинен бути врегульованим Міністерством соціальної політики.

Важливо, щоб після набуття чинності новим трудовим законодавством ми врахували, що значна частина чоловіків, жінки яких працюють адвокатками чи нотаріусками, повинні мати право на оформлення відпустки по догляду за дитиною. 

Для цього необхідно передбачити, що відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається на підставі довідки з місця роботи (навчання, служби) матері дитини про те, що вона вийшла на роботу до закінчення терміну цієї відпустки і виплату допомоги по догляду за дитиною їй припинено (із зазначенням дати), або витягом, довідкою із Державної фіскальної служби, Національної асоціації адвокатів України чи Міністерства юстиції України, що така особа не припинила свою підприємницьку діяльність. 

Матеріал підготовлений Аналітичним центром “ЮрФем”.