"ЮрФем" вступила до Європейської асоціації жінок-юристок - Jurfem

“ЮрФем” вступила до Європейської асоціації жінок-юристок

Європейська Асоціація жінок-юристок прийняла заяву на вступ Асоціації жінок-юристок України “ЮрФем”

European Women Lawyers Association (EWLA) – міжнародна неприбуткова та неурядова організація, зареєстрована у Бельгії. Членкинями Асоціації можуть стати як окремі жінки-юристки, так і професійні об’єднання. Асоціація здійснює співпрацю європейських юристів-жінок, щоб поєднати їхній спеціальний досвід з моніторингу законодавства та політики, що розглядається з точки зору фундаментальних прав, зокрема гендерної рівності.

🔹Голова Асоціації жінок-юристок України “ЮрФем” Христина Кіт зазначає, що Асоціація вже давно працює над посиленням міжнародного партнерства для обміну досвідом та напрацюванням українських політик з урахуванням європейських стандартів:

“Входження в мережу Європейської асоціації жінок-юристок це можливість для ЮрФем та наших членкинь брати активну участь у розбудові міжнародної спільноти юристок, брати участь у міжнародних заходах та обмінюватися досвідом, а також у співпраці із асоціаціями юристок європейських країн проводити спільні дослідження з метою впровадження політики гендерної рівності”.

🔹Віримо, що це початок довгого та плідного партнерства!
_________________________________________________

The European Women Lawyers Association has accepted the application for membership of the Ukrainian Women Lawyers Association “JurFem”.

The European Women Lawyers Association (EWLA) is an international non-profit and non-governmental organization registered in Belgium. Both individual lawyers and professional associations can become members of the Association. The Association works with European women’s lawyers to combine their expertise in monitoring legislation and policies from a fundamental rights perspective, including gender equality policy.

Hrystyna Kit, Chairwoman of the Ukrainian Women Lawyers Association “JurFem”, notes that the Association has been working to strengthen the international partnership for the exchange of experience and the development of Ukrainian policies taking into account European standards:

“Joining the European Women Lawyers Association is an opportunity for JurFem and our members to take an active part in building the international community of lawyers, participate in international events and share experience, as well as to conduct joint research with European lawyers to implement policy. gender equality “.

We believe that this is the beginning of a long and fruitful partnership!