Мобілізація. Поняття. Кількість хвиль. Хто не підлягає призову? - Jurfem

Мобілізація. Поняття. Кількість хвиль. Хто не підлягає призову?

Мобілізація – це комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту – на організацію і штати воєнного часу.

У зв’язку з військовою агресією росії проти України 24 лютого 2022 року Президент підписав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» строком на 30 діб, а також Указ №65/2022 про загальну мобілізацію, яка проводиться одночасно на всій території України.

Наразі проводиться відкрита мобілізація протягом 90 діб із дня набрання чинності Указу №65/2022 (03 березня 2022 року).

В період мобілізації здійснюється призов військовозобов’язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб військових формувань України в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами.

Черговість та обсяги призову визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України в межах загального строку мобілізації.Кількість хвиль

Передбачити кількість хвиль мобілізації неможливо. Адже вид, обсяги, порядок і строк проведення мобілізації визначає Президент України в рішенні про її проведення в міру такої необхідності. Наприклад, за період 2014-2016 років було шість хвиль мобілізації. Тому нині все буде залежати від того, як будуть розвиватися воєнні події. 

Місцевими органам виконавчої влади у взаємодії з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, за участю органів місцевого самоврядування та із залученням підприємств, установ та організацій усіх форм власності, фізичних осіб – підприємців здійснюється організація та забезпечення в установленому порядку:

 • своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини;
 • здійснення призову військовозобов’язаних, резервістів на військову службу, їх доставки до військових частин та інших військових формувань України;
 • виділення тимчасово будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, надання послуг військовим формуванням України відповідно до мобілізаційних планів.

Голови обласних державних адміністрацій повинні забезпечити створення та роботу медичних комісій.

Хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації?

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,

 • заброньовані на період мобілізації та на воєнний час.  Бронювання військовозобов’язаних відбувається згідно з Переліком професій і посад, що підлягають бронюванню. Перелік є закритим. Тому чітко визначити, які посади/професії мають гарантії для бронювання неможливо. Нині, мовиться про бронювання певних спеціалістів ІТ сфери, агропромислового комплексу. Водночас відповідне бронювання здійснюється щодо конкретних підприємств, спеціалістів і т.п.
 • визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії (ВЛК) тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до 6 місяців (з наступним проходженням ВЛК);Жінки та чоловіки (можуть бути призвані у разі їх згоди за місцем проживання):

 • на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
 • жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
 • на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю, яка має будь-які види порушень функцій організму III-IV ступеня їх вираження та обмеження життєдіяльності будь-якої категорії II-III ступеня їх вираження відповідно до критеріїв встановлення інвалідності дітям або дитина з інвалідністю, яка має функціональні порушення в організмі та обмеження життєдіяльності, що відповідають критеріям для встановлення I чи II групи інвалідності для повнолітньої особи;
 • усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років
 • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років;
 • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи, до досягнення нею 23 років;
 • зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;
 • народні депутати України;
 • працівники органів військового управління, військових частин, підприємств, установ та організацій МОУ, ЗСУ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, НГУ, ДПСУ, НПУ, податкової міліції, НАБУ, ДБР, ДВСУ, УДОУ;
 • інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках.

Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також:

 • здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;
 • наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції з числа (можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою):

 • військовослужбовців або працівників військових формувань, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в АТО;
 • працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення АТО та загинули або пропали безвісти;
 • осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в АТО у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;
 • осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в АТО, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.
 • Не підлягають призову на військову службу під час часткової мобілізації протягом 6 місяців з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані з числа громадян, які проходили військову службу за призовом під час мобілізації та були звільнені зі служби у запас (крім військовослужбовців, зарахованих на службу у військовому оперативному резерві першої черги). Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою. 

Правова консультація підготовлена за підтримки The European Endowment for Democracy (EED).

Інші наші матеріали щодо війни росії проти України можна знайти тут.