Морально-етичні аспекти проведення аборту - Jurfem

Морально-етичні аспекти проведення аборту

Вашій увазі огляд морально-етичних особливостей легалізації та заборони абортів. У роботі наводяться аргументи як прихильників права на аборт, так і людей, які виступають за його заборону. В результаті аналізу даної проблематики з’ясовано, що заборона абортів призводить до збільшення випадків незаконних абортів, і, як наслідок, материнської смертності та безпліддя.

Вступ

Як вже згадувалось у попередньому матеріалі, право на переривання вагітності є одним із репродуктивних прав жінки. Право на аборт тісно пов’язане із правом на планування сім’ї та правом людини на життя. У зв’язку з цим, питання проведення абортів є складним морально-етичним питанням, яке зачіпає низку фундаментальних етичних проблем, а саме: ставлення жінки до практики абортів, ставлення сім’ї, громадськості, держави, церкви до даної проблеми, а також ступінь впливу державної політики на прийняття особистих рішень.

Проблема аборту одночасно торкається долі одразу декількох людей – жінки, що вирішила перервати вагітність, й ембріона (плоду), що знаходиться в її утробі. Також дана проблема може торкатися і біологічного батька майбутньої дитини, адже він, на рівні із жінкою, має право на створення сім’ї. Утім, саме жінці бути вагітною і носити дитину, тому й проблема аборту стосується безпосередньо матері та дитини.

Таким чином, виникає одне головне питання, в якому, мабуть, і полягає морально-етична проблема: чи дозволяти проведення аборту, чи заборонити його.

Якою є позиція прихильників заборони абортів?

Прихильники заборони абортів обґрунтовують свою позицію тим, що аборт – це порушення права на життя. Вони дотримуються думки, що життя людини починається з моменту зачаття, а не народження, і тому варто захищати права ембріона на рівні з іншими людьми, включаючи природне право на життя. Таку позицію висловили учасники Симпозіуму «Морально-етичні аспекти штучного переривання вагітності», де наголосили на цінності людського життя з моменту зачаття.

Противники аборту часто використовують термін «ненароджена дитина» і вважають, що вона не повинна страждати через проблеми матері і обставин зачаття, – це, так звана, консервативна точка зору. Представники цієї точки зору стверджують, що зародок є людина і потенційна особистість, тому замах на його життя слід кваліфікувати як вбивство. Вина за вбивство ускладнена тим, що істота знаходиться в безпорадному стані і повністю залежить від матері, яка повинна відповідати за його безпеку.

Також прихильники консервативної позиції засуджують аборт на будь-яких стадіях вагітності, а представники жорсткого консерватизму закликають не враховувати ніяких пом’якшувальних обставин. Таким чином, аборт неприйнятний навіть при загрозі життю матері, при вагітності в результаті зґвалтування і навіть в разі інцесту.

Люди, які виступають проти аборту, дуже часто аргументують свою позицію вказуючи на негативні наслідки від аборту, а саме: втрату репродуктивної здатності та високий рівень материнської смертності.  Ще можна виділити позицію, що аборт – це порушення права на створення сім’ї.

Якою є позиція прихильників легалізації абортів?

Наведені вище аргументи спростовують прибічники права на аборт, посилаючись на дані ВООЗ. І справді, аборт є однією із причин безпліддя та материнської смертності. Проте, Всесвітня організація охорони здоров’я прямо вказує на те, що саме небезпечний аборт призводить до наведених вище наслідків.

Аборт є небезпечним, якщо він проводиться або особами, що не володіють необхідною кваліфікацією, або в умовах, які не відповідають мінімальним медичним стандартам, або при наявності обох цих факторів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 23 000 жінок щороку помирають від небезпечних абортів, а ще десятки тисяч зазнають значних ускладнень зі здоров’ям.

Таким чином, прихильники права жінок на аборт виступають проти його заборони на законодавчому рівні, аргументуючи свою позицію тим, що результатом заборони права на переривання вагітності є збільшення незаконних абортів разом зі всіма наслідками. В ситуації, коли аборти законно дозволені,  у вагітної жінки немає підстав звертатися по допомогу до некваліфікованих осіб при бажанні перервати вагітність, які працюють поза лікувальними установами та в антисанітарній обстановці. 

Ще одним побічним ефектом заборони абортів є явище «абортного туризму» в інші країни, де вагітність можна перервати без перешкод.

Якщо говорити про те, що право на аборт порушує право на планування сім’ї, то, за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я, планування сім’ї включає запобігання небажаної вагітності, вільний вибір кількості та часу народження дітей залежно від віку і здоров’я батьків. Як можна побачити, право жінки на аборт пов’язане з правом на планування сім’ї, яке включає в себе право на запобігання небажаній вагітності.

Прибічники права на аборт керуються етичним постулатом автономії організму. Згідно з цим постулатом, право на аборт є правом контролювати своє тіло і є неминучим наслідком вибору не продовжувати вагітність. Кожна жінка має право на аборт, як складову права розпоряджатися власним тілом, адже ембріон не є особистістю чи людським єством. Те, що людина повинна мати етичні підстави до особистої, тілесної автономії, слід розглядати як основні складові концепції етичного, демократичного і вільного суспільства.

Цікавою є позиція  американської філософки Джудіт Джарвіс Томсон. У своєму есе «Захист абортів» вона сформулювала кілька уявних експериментів. Одним із них є такий: “Уявімо, що в повітрі літають насіння-люди, які можуть залетіти у вашу кімнату через вікно та вкоренитися у вашому килимі. Знаючи це, ви купуєте спеціальні сітки на вікна, які вкрай рідко пропускають це насіння. Якщо вам не пощастить, чи має  насіння, яке залетить, право власності над вашим будинком?” На думку філософки, право однієї людини на життя не означає, що інша має забезпечувати його ціною свого. Відповідно, навіть якщо ми вважаємо плід повноцінною особистістю, він не має права власності над тілом вагітної.

Також, вагомим аргументом є твердження, що заборона абортів призводить до народження небажаних дітей, що, в свою чергу, сприяє зростанню кількості покинутих немовлят, поширенню сирітства, вбивства новонароджених, насильства над дітьми, а також післяпологової депресії та психічних розладів у матерів та батьків, нездатних опікуватися дитиною через брак ресурсів (фінансових, психологічних, часових).

Таким чином, при забороні абортів народжуванність, всупереч очікуванням, не підвищується, зате збільшується число «позалікарняних», кримінальних абортів і, як наслідок, материнська смертність, безплідність. Для того, щоб до кінця зрозуміти сутність подібної закономірності, необхідно усвідомити одну просту істину. А полягає вона в тому, що заборона абортів не вирішує проблеми потреби сім’ї в певній кількості дітей. Табу на аборти лише «заганяє» ці проблеми в протиправне русло.

Аналізуючи аборт з морально-етичної точки зору, слід зазначити, що це багатогранна і складна проблематика морально-психологічного вибору конкретної людини. І на питання робити аборт чи не робити, ніхто не зможе дати відповіді, окрім самої жінки. Проте, щоб мати такий вибір, аборт, як мінімум, має бути дозволений в кожній країні.

Про доступний та якісний аборт, а також про згоду інших осіб на проведення аборту читайте у наступному матеріалі.