Огляд пропозицій Президента України у напрямку протидії ґендерно-обумовленому насильству та їх практична реалізація: Частина перша - Jurfem

Огляд пропозицій Президента України у напрямку протидії ґендерно-обумовленому насильству та їх практична реалізація: Частина перша

У цій частині розглядаються загальні особливості виданого Президентом України Указу № 398/2020 «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства», що має визначальну роль у напрямку наближення законодавства України до положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульської конвенції). Проаналізовано вплив цього Указу на діяльність спеціально уповноважених органів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та як прийняття Указу вплине на порядок збору та поширення інформації у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі. Зазначено актуальну інформацію щодо вже зроблених та майбутніх кроків у напрямку повноцінного виконання Указу.

Дар'я Росохата, авторка матеріалу
Дарія Росохата, авторка матеріалу

З метою ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами громадськими організаціями на початку 2020 року було ініційовано подачу електронної петиції із закликом ратифікації Стамбульської конвенції. Так, електронна петиція набрала 25 тисяч підписів громадян, за наслідком чого Президентом України запропоновано Міністерству закордонних справ України та Міністерству соціальної політики України оперативно опрацювати це питання.

Додатково, вже 21 вересня 2020 року Президент України підписав Указ «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства» № 398/2020, який став результатом спільної роботи Офісу Президента України, уряду, громадських організацій та міжнародних експертів.

Задля забезпечення комплексного інтегрованого підходу до подолання домашнього насильства, насильства за ознакою статі, підвищення рівня довіри людей до служб, покликаних допомагати в таких випадках Указом передбачаються підвищення кваліфікації спеціалістів у цій сфері, удосконалення роботи спеціально уповноважених суб’єктів, запровадження нових форм збору інформації, імплементація нових принципів ненасильницької поведінки та недискримінації в закладах освіти, створення «будинку для дітей» тощо.

Так, в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» пропонуємо перейти до більш детального огляду невідкладних заходів, окреслених прийнятим Указом.

Безперечно, одним з ключових документів, який спроможний закріпити актуальні проблеми та шляхи і способи їх розв’язання, очікувані результати та ефективність самої Програми, закріпити обсяг та джерела фінансування, є затверджена Державна цільова програма. Програмою буде визначено відповідальних суб’єктів та обсяги виділених коштів на окремо визначений захід з чіткими показниками, які мають бути досягнуті.

Так, Указ визначає одним із невідкладних заходів саме затвердження державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року.

Вже у червні 2020 року Міністерство соціальної політики України провело нараду щодо підготовки проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі на період до 2025 року», який розроблений відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» та Концепції Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 року № 728.

З метою ефективної реалізації положень Указу не менш важливим є закріплення необхідності вжиття невідкладних заходів і місцевими органами виконавчої влади, а саме:

 • розроблення та затвердження планів невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, у тому числі щодо виявлення фактів домашнього насильства та своєчасності реагування на них;
 • інформування про такі факти;
 • надання належної допомоги і захисту постраждалим особам;
 • здійснення роботи з кривдниками.

СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНИ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ, НАСИЛЬСТВУ ЗА ОЗНАКОЮ СТАТІ В ОЧІКУВАННІ ЗМІН

З прийняттям Указу планується удосконалити координацію та взаємодію суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Якісні зміни у взаємодії таких суб’єктів можуть стосуватись:

 • питання надання допомоги та захисту постраждалим особам;
 • здійснення спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству;
 • відповідальності у сфері запобігання та протидії домашньому насильству;
 • відповідальних суб’єктів у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.

Слід зауважити, що удосконалення координації даних суб’єктів передбачатиме, в першу чергу, належний взаємозв’язок та узгодженість довгострокових стратегій, планів і програм у сфері запобігання та протидії домашньому насильству на державному, регіональному та місцевому рівнях.

 З метою належного дотримання чинного законодавства у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та виконання усіх поставлених задач необхідним є належне кадрове забезпечення спеціально уповноважених органів (суб’єктів) у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, як на державному, так і на місцевому рівні, та підвищення рівня професійного розвитку фахівців у цій сфері.

На сьогодні, відповідно до штатного розпису Мінсоцполітики на 2020 рік штатна чисельність експертної групи з питань протидії торгівлі людьми, домашньому насильству та гендерної рівності Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей становить – 5 штатних одиниць.

В рамках співпраці з Представництвом UNFPA в Україні було розроблено 24 годинний онлайн курс «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні» з базових питань запобігання та протидії домашньому насильству. Онлайн курс містить навчальний модуль з загальних питань протидії та запобігання домашньому насильству, а також модулі щодо діяльності спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб. У період з 01 по 30 жовтня 2020 учасниками онлайн курсу стали 5352 фахівці, які розвивають систему запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, як на регіональному, так і на місцевому рівнях, з них завершили навчання – 3300 учасників.

Спеціально уповноваженими суб’єктами має бути забезпечено ефективний моніторинг, облік даних та контроль у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі.

Для того, щоб робота оцінювалась якісно та справедливо, за необхідне вбачається запровадження оцінювання якості роботи спеціально уповноважених органів завдяки визначенню критеріїв:

 • оцінки ефективності діяльності суб’єктів цієї сфери;
 • оцінки якості послуг, наданих постраждалим особам;
 • виконання відповідних бюджетних та регіональних програм.

На місцевому рівні ж необхідним є опрацювання питання щодо створення допоміжних органів з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі.

Фінансове забезпечення спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб є однією з нагальних проблем цих установ у зв’язку з ростом попиту на звернення до останніх. Саме тому Указом передбачено забезпечення належного фінансування цих установ відповідно до обґрунтованих потреб з метою підвищення їх ефективності.

На сьогодні Міністерство соціальної політики України з метою оперативного реагування (швидкого пошуку контактної інформації) ініціювало створення інтерактивної «Мапи допомоги» спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства. Передбачається, що на мапі будуть відображені усі області України і на кожній області нанесені контакти спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб та контактні дані персонально відповідальних осіб за протидію домашньому насильству на рівні обласних державних адміністрацій, об’єднаних територіальних громад, міських, сільських, селищних рад.

З заходів, передбачених Указом, слід очікувати і збільшення мобільних груп з реагування на випадки домашнього насильства. Такі групи реагування мають прибувати на факти вчинення сімейного насильства, взаємодіяти з іншими спеціально уповноваженими органами з метою вжиття превентивних мір чи притягнення кривдників до відповідальності. Міністерством внутрішніх справ України було запроваджено мобільні групи, які в рамках пілотного проєкту з протидії домашньому насильству успішно функціонували на території України.

В свою чергу, місцевими органами виконавчої влади буде створено відповідно до обґрунтованих потреб мережі служб підтримки постраждалих осіб та забезпечено їх належне функціонування.

В Україні наразі є затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 01.10.2018 № 1434 Типова програма для кривдників, якою передбачено комплекс заходів для формування у кривдника неагресивної моделі поведінки тощо. Особи, постраждалі від насильства, також потребують допомоги фахівців, але на сьогодні така Типова програма відсутня. Водночас Указом наголошується на важливості затвердження типової програми для постраждалих осіб, що надасть змогу таким особам пройти комплексну програму з «відновлення».

ЗБІР ТА ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ І НАСИЛЬСТВУ ЗА ОЗНАКОЮ СТАТІ

З метою висвітлення об’єктивних даних щодо ситуації у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі вкрай необхідною є актуалізація показників та методики збору статистичної інформації щодо випадків домашнього насильства, насильства за ознакою статі.

Облік даних про випадки домашнього насильства та насильства за ознакою статі має здійснюватись завдяки Єдиному державному реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі, відомості до якого мають вноситись усіма суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, або суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі. Указ передбачає забезпечення належного функціонування Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі з метою збереження та захисту даних Реєстру.

На державному рівні необхідним також є запровадження щорічного оприлюднення інформації про ситуацію у сфері запобігання та протидію домашньому насильству і насильству за ознакою статі та результати вжитих заходів.

Міністерство соціальної політики як спеціально уповноважений орган на своєму сайті публікує інформацію про ситуацію щодо домашнього насильства і насильства за ознакою статі.

Урядом має бути забезпечено ефективне інформування населення про:

 • права осіб, які постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі;
 • механізми реалізації прав осіб, які постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі;
 • послуги, які надають загальні та спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб та спосіб їх одержання;
 • відповідальність осіб, які вчинили домашнє насильство, насильство за ознакою статі.

Водночас місцевими органами виконавчої влади на їхніх офіційних вебсайтах має відображатись наступна інформація:

 • заходи, що здійснюються з метою запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі;
 • права та соціальні послуги, якими можуть скористатися постраждалі особи;
 • контактні дані суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.

За інформування Кабінету Міністрів України та громадськості про стан реалізації державної політики, зокрема, з питань запобігання та протидії домашньому насильству в Україні відповідальною є Міжвідомча рада з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми, яка є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним при Кабінеті Міністрів України, діяльність якого планується актуалізуватись відповідно Указу.

Невід’ємну частину роботи у напрямку формування у суспільстві нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки, підвищення рівня обізнаності населення про форми, причини і наслідки домашнього насильства, види та способи одержання допомоги постраждалими особами відіграють громадські ініціативи, які Уряд налаштований підтримувати.

Підсумовуючи, варто зауважити, що прийняття Указу, спрямоване, зокрема, на актуалізацію ряду заходів, які вже сьогодні здійснюються спеціально уповноваженими органами у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, а саме удосконалення координації і взаємодії цих органів, ефективний моніторинг та контроль тощо та передбачає розробку та затвердження державної цільової програми, яка закріплюватиме основні кроки в досягненні мети у напрямку протидії ґендерно-обумовленому насильству, що є важливим у якісній побудові політики у сфері запобігання та протидію домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства.

Матеріал підготовлений Аналітичним центром “ЮрФем”

Читайте також:

Огляд пропозицій Президента України у напрямку протидії гендерно-обумовленому насильству та їх практична реалізація: частина друга

Застереження держав при прийнятті Стамбульської конвенції

Медіація в справах щодо домашнього насильства в контексті Законопроєктів «Про медіацію»

Гендерні аспекти відпусток по догляду за дитиною, якщо мати працює адвокаткою чи нотаріусом 

Захист від насильства і сексуальних домагань: чи передбачені механізми у законодавстві про працю?

Гендерні аспекти оплати праці

Чому українській судовій, правоохоронній та юридичній спільноті необхідна Стамбульська конвенція?