Огляд законодавчого регулювання оплати праці жінок, які працюють в медичній сфері, під час карантину - Jurfem

Огляд законодавчого регулювання оплати праці жінок, які працюють в медичній сфері, під час карантину

Даний матеріал підготовлений з метою інформування медичних працівників, зокрема жінок, які працюють у медичній сфері, про законодавчі гарантії щодо їх оплати праці в період карантинних заходів.

З загостренням коронавірусної хвороби в Україні, введенням карантинних обмежень, збільшенням кількості хворих медичні працівники потрапили в найбільшу зону ризику, адже саме вони контактують як з особами, у яких є підозра на Covid-19, так і з особами, у яких цей вірус вже підтверджений. При цьому ризик зараження існує як в працівників, які безпосередньо надають медичну допомогу, так і в іншого персоналу (наприклад водії швидкої).

Приблизно 70% медичних працівників становлять саме жінки, більшість з яких працюють на посаді допоміжного персоналу – медсестер. Так, до прикладу, у китайській провінції Хубей близько 90 відсотків медичних працівників складають жінки. У США ця кількість становить близько 78 відсотків.

В аналітичному матеріалі Л. Шалатек «Невидимий коронавірус робить видимою системну гендерну нерівність та несправедливість» наводяться наступні дані: “…з 3,2 мільйона британських працівників на посадах, пов’язаних із підвищеним ризиком зараження (медсестри, аптекарі, лікарі, працівники продовольчих магазинів, працівники в’язниць та поліцейські), 2,5 мільйона або приблизно 77% складають жінки. При цьому майже всі найнижче оплачувані посади, а саме 98%, обіймають жінки. […] Якщо поглянути на кількість медичних працівників, інфікованих COVID-19 в Іспанії та Італії, двох найбільше уражених європейських країнах, з урахуванням гендерної диференціації, це підтвердить небезпечне становище жінок-медпрацівниць. В Італії наприкінці березня серед інфікованих медичних працівників 66% складали жінки, тоді як в Іспанії їхня кількість була навіть вищою і становила 72%”.

Згідно даних Державної служби статистики за 2018 рік у сфері охорони здоров’я в Україні жінки становлять 82% від загальної кількості працівників.  При цьому, як зазначає К. Булавінова, жінки переважають не лише серед лікарів, а й серед молодшого та середнього медичного персоналу; окрім того, у медичній сфері залучено багато жінок, старших за 60 років, які, в умовах пандемії COVID-19, потрапляють до групи ризику.

Така статистика свідчить про те, що жінки, які працюють в сфері охорони здоров’я, перебувають у більшому ризику зараження COVID-19.

У зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби органами державної влади в Україні було прийнято рішення про збільшення оплати праці медичного персоналу шляхом надання надбавок та доплат. Разом з тим, чимало проблем виниклио в процесі призначення та здійснення цих виплат:

 • невиплата таких соціальних виплат усім, хто має право на них,
 • неврегульованість питання розрахунку доплати у розмірі до 300 відсотків (від посадового окладу чи посадового окладу з раніше передбаченими надбавками) .

Вашій увазі законодавчі акти, які визначають, хто і в якому розмірі має право на отримання соціальних виплат медичним працівникам під час карантину.

Законодавче регулювання оплати праці у випадку епідемій та спалахів інфекційних хвороб

Питання оплати праці медичних працівників за період роботи по ліквідації епідемій і спалахів з інфекційних хвороб, а також в осередках особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб регулюється відповідним наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 02.06. 2003 року № 145.

Відповідно до п.1.1 цього Наказу передбачено право на доплату до заробітної плати в  розмірі  трьох схемних посадових окладів (тарифних ставок) пропорційно відпрацьованому часу усім медичним працівникам, які  безпосередньо  зайняті  ліквідацією  епідемій  та лікуванням захворювань людей.

У випадку, якщо медичні працівники зайняті на інших роботах з ліквідації епідемій і спалахів (наприклад, медсестри чи екстрені медичні техніки, які виконують інші роботи, пов’язані з високим ризиком зараження збудниками інфекційних хвороб, але безпосередньо не залучені до ліквідації епідемій та лікування захворювань людей),, їм гарантовані доплати до заробітної плати в  розмірі  двох  схемних  посадових  окладів  (тарифних  ставок) пропорційно відпрацьованому часу.

Розмір доплат протягом заходів, спрямованих на подолання COVID-19

Оплата праці протягом березня 2020 року здійснювалась за зазначеним вище підходом, згідно Наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 02.06.2003 року № 145 у вигляді доплат в розмірі трьох або двох посадових окладів.

Починаючи з 1 квітня 2020 року, порядок оплати праці осіб, зайнятих в медичній сфері, почав регулюватися Постановою КМУ від 23.04.2020 р. № 246 “Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.

Постановою передбачено, що на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19 до завершення здійснення зазначених заходів встановлюється додаткова доплата у розмірі до 300 відсотків заробітної плати (посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням передбачених законодавством обов’язкових доплат та надбавок.

Період, протягом якого здійснюється доплата

Постановою КМУ від 24.04.2020 р. № 331 “Про невідкладні заходи щодо забезпечення державних фінансових гарантій медичного обслуговування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та належної оплати праці медичних та інших працівників, які надають медичну допомогу таким пацієнтам” передбачені гарантії для медичних працівників. (зокрема право на доплати)

Зазначені гарантії поширюються на строк, починаючи з 1 квітня 2020 року та діють у період карантину, встановленого у зв’язку з коронавірусною хворобою, та протягом 30 календарних днів після його відміни. 

Хто затверджує перелік працівників, яким встановлюється доплата?

Персональний перелік працівників, яким встановлюється доплата, затверджується керівником відповідного закладу охорони здоров’я, відповідно до наказу МОЗ №768 від 02.04.2020 року.

Хто має право на отримання доплат?

Для зазначених нижче категорій осіб з 1 квітня 2020 року передбачена додаткова доплата у розмірі до 300 відсотків заробітної плати (посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням передбачених законодавством обов’язкових доплат та надбавок):

 • медичні та інші працівники, які безпосередньо зайняті на роботах з надання медичних послуг хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19) у закладах охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19) та уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.
 • медичним та іншим працівникам центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, які задіяні до реагування на випадки коронавірусної хвороби (COVID-19), та уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.
 • медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19) у державних закладах охорони здоров’я, що визначені у рішеннях відповідних центральних органів виконавчої влади для надання стаціонарної медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19).

Станом на сьогодні Наказом МОЗ від 15 липня 2020 року № 1604 “Про затвердження Переліку посад медичних та інших працівників, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та лікування пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” визначено перелік осіб, які вважаються  безпосередньо зайнятими при ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Що змінюється з 1 вересня?

Постановою КМУ від 19 червня 2020 р. № 610 “Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я” передбачені такі види доплат в період з 1 вересня до 31 грудня 2020 р.:

 • лікарям (незалежно від посад) у розмірі 70 відсотків посадового окладу, визначеного за 14 тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки;
 • фахівцям, які відповідають кваліфікаційним вимогам, затвердженим Міністерством охорони здоров’я, у розмірі 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої у статті 8 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”;
 • молодшим медичним сестрам у розмірі 25 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої у статті 8 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”.

Так, у ст. 8 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” передбачені наступні розміри мінімальної заробітної плати у 2020 році:

 • у місячному розмірі: з 1 січня – 4723 гривні;
 • у погодинному розмірі: з 1 січня – 28,31 гривні.

Слід звернути увагу, що  такі доплати НЕ враховуються під час встановлення доплат медичним та іншим працівникам у розмірі до 300 відсотків заробітної плати, які гарантуються Постановою КМУ  № 246.

Якщо медичний працівник захворів на коронавірусу хворобу (COVID-19)?

Відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров’я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”  у випадку, якщо медичний працівник захворів на коронавірусну хворобу і перебуває у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом, йому гарантована допомога по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу”

Якщо медичний працівник отримав групу інвалідності або помер в результаті коронавірусної хвороби (COVID-19)»?

Законом України Про внесення змін до статті 39 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” щодо додаткових гарантій прав медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей» встановлено наступні страхові виплати в таких розмірах медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я:

 1. Залежно від встановленої працівнику групи інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності, але не менше 300-кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року у випадку, якщо:
 • Особа отримала групу інвалідності протягом одного календарного року.
 • Така інвалідність настала внаслідок захворювання коронавірусною хворобою (COVID-19).
 • Таке захворювання пов’язане з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження.

Така страхова виплата призначається і виплачується працівникові протягом одного місяця з дня виникнення права на страхову виплату.

 1. У 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року:
 • у разі смерті працівника, смерть якого настала внаслідок інфікування коронавірусною хворобою (COVID-19)

Страхова виплата призначається і виплачується разово та в рівних частинах членам сім’ї, батькам та утриманцям померлого працівника протягом одного місяця з дня виникнення права на страхову виплату.

Матеріал підготовлений Аналітичним центром “ЮрФем”

Читайте також:

Медіація в справах щодо домашнього насильства в контексті Законопроєктів «Про медіацію»

Гендерні аспекти відпусток по догляду за дитиною, якщо мати працює адвокаткою чи нотаріусом 

Захист від насильства і сексуальних домагань: чи передбачені механізми у законодавстві про працю?

Гендерні аспекти оплати праці

Дистанційна робота vs Coronavirus

Чому українській судовій, правоохоронній та юридичній спільноті необхідна Стамбульська конвенція?

Підходи до регулювання сурогатного материнства

Сурогатне материнство: що маємо в Україні сьогодні?

Сурогатне материнство: бути чи не бути?

Сурогатне материнство: етичні аспекти