Особливості відпустки без збереження заробітної плати під час війни - Jurfem

Особливості відпустки без збереження заробітної плати під час війни

Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи. Іноземці та особи без громадянства, які працюють в Україні, мають право на відпустки нарівні з громадянами України (стаття 2 Закону України «Про відпустки»).

15.03.2022 року було прийнято Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», у якому уточнено питання надання відпусток на період воєнного стану.

На період воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь якого виду відпусток, крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах, віднесених до критичної інфраструктури.

Протягом періоду воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати відпустку без збереження заробітної плати без врахування норм частини першої статті 26 Закону України «Про відпустки».

Нагадаємо, що частина 1 статті 26 Закону України «Про відпустки» передбачає, що за сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.

Умовою для отримання відпустки без збереження заробітної плати є згода або заява працівника (-ці) на отримання такої відпустки. У заяві необхідно вказати: причину для надання відпустки, дату початку відпустки, тривалість відпустки.

Після цього роботодавець видає наказ або розпорядження.

Правова консультація підготовлена за підтримки The European Endowment for Democracy (EED).

Інші наші матеріали щодо війни росії проти України можна знайти тут.