Права та обов’язки мобілізованих осіб - Jurfem

Права та обов’язки мобілізованих осіб

Законодавцем встановлені наступні обов’язки військовозобов’язаних при мобілізації:

1) З’явитися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для постановки на військовий облік та визначення призначення на воєнний час.

2) З моменту оголошення мобілізації не змінювати місця проживання без дозволу посадової особи територіального центру комплектування та соціальної підтримки, на військовому обліку якого перебуває військовозобов’язаний.

3) Фізичні особи-підприємці зобов’язані виконувати мобілізаційні завдання (замовлення) згідно з укладеними договорами (контрактами).

 Водночас, у мобілізованих осіб визначені й численні права, а саме:  

1) На забезпечення матеріальними засобами за кошти державного та місцевих бюджетів.

Призвані на збори військовозобов’язані та резервісти, які виконують обов’язки служби у військовому резерві, забезпечуються матеріальними засобами в порядку і розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

2) На збереження місця роботи (посади), середнього заробітку на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності. Роботодавець сплачує своєму мобілізованому працівнику середню заробітну плату з наступним відшкодуванням цих витрат за рахунок коштів з Державного бюджету.

4) Отримання грошового забезпечення в повному обсязі з урахуванням всіх надбавок та премій на рівні військовослужбовців контрактної служби (відповідно до посад та військових звань), а не на рівні військовослужбовців строкової служби.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Питання грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період» від 09.04.2014 № 111, грошове забезпечення зазначеній категорії військовослужбовців виплачується у порядку та розмірах, установлених для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом.

5) Військовозобов’язаний, який на день призову не працює, має право на грошове забезпечення у розмірі мінімальної заробітної плати. 

6) Пенсіонерам з числа військовослужбовців та особам, які отримують пенсію за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», у разі призову їх на військову службу під час мобілізації, виплата пенсії не припиняється. Після звільнення їх із служби виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років на день демобілізації.

7) Якщо військовозобов’язаний захворів під час зборів і продовжує хворіти після їх закінчення, за ним зберігаються місце роботи і займана посада, а з дня закінчення зборів, у разі тимчасової непрацездатності, замість заробітної плати виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності відповідно до закону.

8) У разі смерті, або інвалідності, або часткової втрати працездатності передбачається виплата одноразової грошової допомоги (розмір виплати встановлено у ст. 16-2 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та у Постанові КМУ від 28.02.2022р. №168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і офіцерського складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану»).

9) В особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

10) Надання військовослужбовцям після проходження військової служби за призовом під час мобілізації переважного права залишиться на військовій службі на попередній або за їх згодою на іншій, не нижчій, ніж попередня, посаді.

11) Звільнення від нарахування штрафних санкцій військовослужбовців, а також військовозобов’язаних, які призвані під час мобілізації на військову службу, з боку підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб у зв’язку з несвоєчасною оплатою фінансових зобов’язань (кредитів, іпотеки тощо) на особливий період. Крім того, відсотки за користування кредитом не нараховуються;

12) Врегулювання питання щодо поновлення студентів у відповідному вищому навчальному закладі після демобілізації та продовження їх безоплатного навчання на той термін, що залишився до кінця чергового періоду навчання і був завчасно оплачений ними до призову.

13)  Державна реєстрація підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця (далі – ФОП) на час призову (мобілізації) не припиняється (ч. 3 ст. 39 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу»). У разі непровадження ними підприємницької діяльності у період проведення мобілізації нарахування податків і зборів таким фізичним особам – підприємцям не здійснюється (ч. 3 ст. 39 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу»).

14)  Під час особливого періоду, визначеного Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», платники єдиного внеску, призвані на військову службу під час мобілізації передбаченими штатами воєнного часу, на весь строк їх військової служби звільняються від виконання своїх обов’язків, визначених пунктом 2 статті 6 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», тобто від сплати ЄСВ за себе, якщо вони не є роботодавцями.

Підставою для такого звільнення є заява ФОП та копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період.

Правова консультація підготовлена за підтримки The European Endowment for Democracy (EED).

Інші наші матеріали щодо війни росії проти України можна знайти тут.