Примусове відчуження та примусове вилучення майна в умовах воєнного стану - Jurfem

Примусове відчуження та примусове вилучення майна в умовах воєнного стану

В умовах воєнного стану задля забезпечення національних інтересів держави допускається примусове припинення права власності фізичних чи юридичних осіб на належне їм майно з подальшою передачею такого майна у власність держави.

Законодавство виділяє:
  • примусове відчуження майна, тобто позбавлення власника права власності на належне йому майно, яке переходить у власність держави, для використання такого майна в умовах воєнного або надзвичайного стану за умови попереднього або наступного повного відшкодування його вартості;
  • вилучення майна – позбавлення майна юридичних осіб державної власності, що не передбачає відшкодування вартості вилученого майна;

Як бачимо, відчуження здійснюється за плату, а вилучення безоплатно. 

Примусове відчуження та вилучення майна є реквізицією, спільною рисою яких є те, що майно передається для використання в державних та громадських інтересах. 

ЯКЕ МАЙНО МОЖЕ БУТИ ВІДЧУЖЕНЕ АБО ВИЛУЧЕНЕ?

Зазвичай, об’єктом реквізиції може бути рухоме або нерухоме майно.

Хто може прийняти рішення про реквізицію майна в умовах воєнного стану?

Військове командування, рішення якого погоджується відповідною державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради. У випадку, якщо в місцевості здійснюються бойові дії, то рішення приймається без погодження з відповідними органами.

Які вимоги законодавство встановлює до реквізиції майна?

У випадку примусового відчуження чи вилучення майна має бути складений акт, який повинен містити відомості про власника майна, про суб’єкта, який вилучає таке майно, посилання на документ, який підтверджує право власності на майно, опис майна, сума виплачених коштів (у разі попереднього відшкодування вартості такого майна).

У разі примусового відчуження майна до акта додається документ, що містить висновок про вартість майна станом на дату його оцінки. Оцінка проводиться суб’єктом оціночної діяльності, а у разі неможливості його залучення, то визначити ринкову вартість майна мають право органи державної влади або органи місцевого самоврядування за погодженням із власником майна.

Право державної власності на майно виникає з дати підписання акта.

Хто має право на відшкодування вартості майна?

Юридичні особи комунальної і приватної форми власності та фізичні особи, у яких відчужені будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно для потреб держави в умовах воєнного або надзвичайного стану. 

Коли та хто здійснює відшкодування коштів за відчужене або вилучене майно?

Якщо за примусово відчужене майно виплата коштів здійснюється спочатку – до передачі його у власність державі, то кошти виплачуються з державного бюджету до підписання акту військовим командуванням чи органом, що прийняв рішення про таке відчуження.

Така грошова компенсація здійснюється на підставі документа, що містить висновок про вартість майна станом на дату його оцінки, яка проведена у зв’язку з прийняттям рішення про його примусове відчуження.

Якщо спочатку здійснюється відчуження майна на користь держави, то кошти виплачуються протягом п’яти наступних бюджетних періодів після скасування воєнного стану.

Як отримати кошти за примусово відчужене на користь держави майно?

Для того, щоб після скасування воєнного стану отримати кошти за відчужене майно, колишній власник повинен звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем відчуження майна із заявою, до якої додаються акт і документ, що містить висновок про вартість майна.

Така заява розглядається протягом десяти робочих днів. За результатами розгляду заяви оформляється висновок про здійснення виплат для наступної повної компенсації за майно, яке примусово відчужене в умовах воєнного стану.

Висновок оформляється у трьох примірниках. Перший примірник передається заявникові, другий – територіальному органу Казначейства, третій зберігається за місцем його оформлення.

На підставі цього висновку кошти виплачуються Казначейством в порядку черговості. 

Як бачимо, примусове відчуження майна завжди є оплатне, але кошти можуть бути виплачені до передачі такого майна на користь держави або після закінчення воєнного стану, що залежить від умов такого відчуження. 

Чи може колишній власник відчужуваного майна повернути його у свою власність?

Так, але після закінчення воєнного стану та якщо таке майно збереглося.

При цьому, повернення такого майна здійснюється лише в судовому порядку на підставі рішення суду, ухваленого за позовом власника або уповноваженої ним особи.

Якщо суд ухвалив рішення про повернення майна колишньому власнику, то така особа повинна одночасно з цим повернути кошти, які були нею отримані до відчуження майна на користь держави. 

Окрім цього, колишній власник примусово відчуженого майна може вимагати взамін надання йому іншого майна, якщо це можливо. Водночас національне законодавство не містить прописаного механізму, який би дозволяв отримати колишньому власнику взамін відчуженого майна інше майно, а тому реалізувати це практично неможливо. 

Правова консультація підготовлена за підтримки The European Endowment for Democracy (EED).

Інші наші матеріали щодо війни росії проти України можна знайти тут.