Речове забезпечення військовослужбовців/иць - Jurfem

Речове забезпечення військовослужбовців/иць

Основною метою речового забезпечення військовослужбовців/иць Збройних Сил в особливий період є створення умов, що сприяють успішному веденню військами (силами) бойових дій та виконанню інших завдань особливого періоду.

Речове забезпечення військовослужбовців/иць здійснюється за нормами і в терміни, що визначаються Міністерством оборони України, а порядок грошової компенсації вартості за неотримане речове майно визначається Кабінетом Міністрів України.

Речове забезпечення військовослужбовців/иць ЗСУ включає:

 • забезпечення обмундируванням, одягом, взуттям, засобами захисту, знаками, фурнітурою, господарським, спортивним, санітарним майном, канцелярією, технічними засобами та ін.;
 • створення та утримання запасів речового майна;
 • лазне-пральне обслуговування військовослужбовців військових частин і забезпечення мийними засобами;
 • організацію та проведення ремонту речового майна, технічних засобів речової служби, хімічного чищення обмундирування та спеціального одягу;
 • фінансове планування та фінансування, складання та подання встановленої звітності за статтями кошторису МО на речове забезпечення;
 • організацію та ведення обліку і звітності з речової служби;
 • організацію контролю за витратами матеріальних засобів і бюджетних асигнувань, передбачених на речове забезпечення.

Зарахування військової частини на речове забезпечення здійснюється за атестатом на речове майно на підставі наказу командира з’єднання, до складу якого вона прибула. Якщо атестат на речове майно відсутній, то зарахування військової частини на забезпечення здійснюється за її донесеннями про наявність речового майна з подальшим наданням атестата.

Під час ведення бойових дій військовими частинами у відриві від своїх з’єднань термінова потреба в речовому майні може забезпечуватись за рахунок запасів найближчих речових складів за розпорядженням того органу, у підпорядкуванні якого знаходиться речова служба. Про здійснену видачу майна негайно повідомляється орган речової служби, де знаходиться на забезпеченні військова частина, яка одержала майно, з подальшим документальним підтвердженням.

Речове майно військовозобов’язаним, призваним на військову службу за мобілізацією та за черговим призовом, видається після їх прибуття до місця служби і зарахування до списків військової частини або після прибуття на пункт прийому особового складу. У разі підписання відмобілізованим контракту на продовження військової служби забезпечення речовим майном проводиться після закінчення строків носіння предметів військової форми одягу, виданих під час мобілізації, в установленому порядку для даної категорії військовослужбовців/иць.

При звільненні військовослужбовців/иць з військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період вони вибувають з майном особистого користування. Речі, які ними не були отримані з будь-яких причин за період служби, під час звільнення не видаються. Інвентарні речі здаються на речовий склад військової частини.

Під час ведення бойових дій військовими частинами у відриві від своїх з’єднань термінова потреба в речовому майні може забезпечуватись за рахунок запасів найближчих речових складів за розпорядженням того органу, в підпорядкуванні якого знаходиться речова служба. 

Після надходження до військової частини письмового повідомлення про звільнення військовослужбовця/иці з військової служби або після видання наказу командира (начальника) військової частини про звільнення військовослужбовець повинен здати в установлені строки посаду та підлягає розрахунку, виключенню зі списків особового складу військової частини і направленню на військовий облік до районного (міського) військового комісаріату за вибраним місцем проживання.

Особа, звільнена з військової служби, на день виключення зі списків особового складу військової частини має бути повністю забезпечена грошовим, продовольчим і речовим забезпеченням.

Грошова компенсація виплачується військовослужбов(и)цям з моменту виникнення права на отримання предметів речового майна відповідно до норм забезпечення у разі:

 • звільнення з військової служби;
 • загибелі (смерті) військовослужбовця/иці;
 • переведення військовослужбовця/иці до інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Держспецзв’язку, правоохоронних органів спеціального призначення і державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями для подальшого проходження військової служби з виключенням із списків особового складу військової частини.

Право на виплати за неотримане речове майно мають військовослужбовці/иці: Збройних Сил; Національної гвардії; Служби безпеки України; Служби зовнішньої розвідки; Держприкордонслужби; Держспецтрансслужби; Держспецзв’язку; Управління державної охорони.

Виплата грошової компенсації здійснюється особам офіцерського, старшинського, сержантського і рядового складу. Дія Порядку не поширюється на: військовослужбовців/иць строкової військової служби; курсантів вищих військових навчальних закладів; курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети, кафедри, відділення військової підготовки.

Грошова компенсація виплачується військовослужбовцям/ицям за місцем військової служби за їх заявою (рапортом) на підставі наказу командира (начальника) військової частини, територіального органу, територіального підрозділу, закладу, установи, організації (далі – військова частина), а командирам (начальникам) військової частини – наказу старшого командира (начальника), у якому зазначається розмір грошової компенсації на підставі довідки про вартість речового майна, що належить до видачі, оригінал якої додається до відомості щодо виплати грошової компенсації.

Довідка про вартість речового майна, що належить до видачі, видається речовою службою військової частини виходячи із закупівельної вартості такого майна, розрахованої Мінобороничи нішим силовим відомством станом на 1 січня поточного року.

У разі загибелі (смерті) військовослужбовця/иці грошова компенсація виплачується рівними частками членам його сім’ї та утриманцям за місцем військової служби померлого на підставі заяви про отримання грошової компенсації.

На сьогодні мають місце затверджені норми забезпечення речовим майном військовослужбовців Збройних Сил, а саме:

В зв’язку з внесенням змін до законодавства щодо розширення прав жінок-військовослужбовиць вказані норми наказом Міністерства оборони України від 21.06.2021 р. № 174 було розширено та доповнено речами для жінок, зокрема білизни, засобами особистої гігієни та іншим.

У випадку не здійснення грошового забезпечення у період військової служби при звільненні рекомендуємо подавати:

 1. Рапорт про отримання довідки про вартість неотриманого речового майна;
 2. Рапорт про отримання компенсації за неотримане речове майно;
 3. Скарги на гарячі лінії:
 • Гарячі лінії Міністерства оборони та ЗС України 0 800 50 04 42
 • “Гаряча лінія” Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ щодо прийому та реєстрації скарг та пропозицій громадян з питань розвитку речового, продовольчого забезпечення (097) 251-73-56
 • «Гаряча лінія» Департаменту фінансів Міноборони з питань грошового забезпечення та соціальних виплат (044) 271-35-59
 • Урядова “гаряча лінія” 1545
 1. Позов до суду про:
 • визнання протиправним та скасувати рішення про відмову у наданні довідки про вартість неотриманого речового майна, та виплати компенсації за неотримане речове майно;
 • зобов`язання ВЧ надати довідку про вартість неотриманого речового майна;
 • зобов`язання ВЧ провести розрахунок за неотримане речове майно;
 • стягнення коштів за неотримане речове майно.

Одночасно жінка має право подавати рапорти про здійснення належного забезпечення протягом військової служби. Звертаємо увагу, що по факту завершення військової служби військовослужбовець/иця має право саме на компенсацію в грошовому еквіваленті недоотриманого майна.

Це підтверджується судовою практикою. Так, відповідно до постанов Верховного Суду від 23.08.2019 р. у справі №2040/7697/18, №К/9901/16211/19 від 30.11.2020 р. у справі N 480/3105/19, провадження NК/9901/5696/20 Суд касаційної інстанції погоджується з висновками судів попередніх інстанцій, що у разі звільнення військовослужбовця/иці з військової служби у нього/неї виникає право на грошову компенсацію вартості за неотримане речове майно, яке реалізується шляхом подання військовослужбовцем/ицею відповідної заяви (рапорту) за місцем військової служби. Застосовування в пункті 3 Порядку №178 словосполучення «у разі звільнення з військової служби», а не, наприклад, «при звільненні з військової служби» дозволяє дійти висновку, що право на грошову компенсацію вартості за неотримане речове майно не залежить від факту закінчення проходження військової служби (виключення військовослужбовця/иці зі списків особового складу). Отже, військовослужбов(и)ці після звільнення їх з військової служби зберігають право на грошову компенсацію вартості за неотримане речове майно.

Цей матеріал розроблений авторкою для сайту Асоціації жінок-юристок України “ЮрФем”. Зміст цього матеріалу є позицією авторки і не обов’язково відображає позицію Асоціації жінок-юристок України “ЮрФем”.