Військово-лікарська комісія: незгода з висновком, можливість альтернативного огляду - Jurfem

Військово-лікарська комісія: незгода з висновком, можливість альтернативного огляду

У зв’язку з відкритою військовою агресією РФ проти України та початком термінової мобілізації до лав Збройних Сил України, гостро постало питання щодо належного проходження медичного огляду осіб, яких мобілізують для захисту територіальної цілісності України, їх прав та обов’язків, порядку та можливості оскарження рішень, які приймають військово-медичні комісії щодо стану здоров’я військовослужбовців. В цій статті коротко спробуємо розібрати питання, пов’язані з проходженням ВЛК та можливості оскарження рішень, прийнятих комісією за результатами медичного огляду. 

Водночас проблеми непроведення дослідження ВЛК в цьому матеріалі наразі відкладаємо.

Законом України «Про військовий обов’язок та військову службу», а саме статтею 13 передбачено, що громадяни України, які приписуються до призовних дільниць, направляються для підготовки до військової служби, особи, які призиваються або приймаються на військову службу, приймаються на службу у військовому резерві, та військовозобов’язані, призначені для комплектування посад за відповідними військово-обліковими спеціальностями та іншими спеціальностями в Службі безпеки України під час проведення мобілізації, проходять обов’язковий медичний огляд. Порядок проходження медичного огляду затверджується відповідно Міністерством оборони України.

На виконання вимог статті 13 вказаного Закону Міністерством оборони України наказом від 14.08.2008 року №402 затверджено Положення «Про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України». Відповідно до порядку визначеного в даному Положенні проводиться медичний огляд осіб, які призиваються або направляються для проходження військової служби в лавах Збройних Сил України.

Згідно з вказаним Положенням для проходження військово-лікарської експертизи створюються військово-лікарські комісії (далі –ВЛК)  штатні та позаштатні (постійно і тимчасово діючі). Зокрема, до складу штатних ВЛК належать: Центральна військово-лікарська комісія (далі –ЦВЛК); ВЛК регіону, ВЛК евакуаційного пункту; ВЛК пересувної госпітальної бази.

Таким чином, з самої назви можна зрозуміти, що ВЛК має чітке ієрархічне підпорядкування та визначену територію, на якій вона здійснює свої повноваження. 

Вищим органом в системі військово-медичної експертизи є ЦВЛК, до повноважень якої в тому числі належить розгляд заяв, пропозицій, скарг та прийом відвідувачів з питань військово-лікарської експертизи. Також ЦВЛК має відповідне право розглядати, переглядати, скасовувати, затверджувати, не затверджувати, контролювати згідно з цим Положенням постанови будь-якої ВЛК (лікарсько-льотної комісії (далі – ЛЛК)) Збройних Сил України. 

Аналогічні повноваження, окрім повноважень щодо контролю, ЦВЛК мають і ВЛК регіонів, щодо питань, пов’язаних з діяльністю підлеглих військово-медичних комісій нижчого рівня. 

Отже, положеннями чинного законодавства передбачено можливість досудового оскарження відповідних рішень, які в свою чергу оформлюються у вигляді Постанов ВЛК, в адміністративному порядку, а саме: Постанова ВЛК військового комісаріату може бути оскаржена до вище стоячого органу, а саме до ВЛК регіону або ЦВЛК.

В свою чергу у разі незгоди з рішенням, прийнятим за результатами військово-медичної експертизи, зацікавлена особа має право звернутися безпосередньо до суду з метою захисту своїх порушених прав. 

Дана можливість чітко передбачена п.2.3.5 Положення «Про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України», яким визначено, що  Постанови ЦВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Необхідно зазначити, що розгляд даної категорії справ відбувається в порядку адміністративного судочинства визначеного Кодексом адміністративного судочинства України. Але необхідно звернути увагу, що до повноважень суду не належить надання оцінки діагнозу на предмет того, чи підпадає він під дію статей розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби (постанова Касаційного адміністративного суду від 12.06.2020 у справі № 810/5009/18). 

Окреме питання виникає: а чи можливо у разі незгоди з висновком відповідної  ВЛК пройти самостійно незалежний або альтернативний медичний огляд з метою правильного вирішення питання стосовно реального стану здоров’я особи?

Однозначної відповіді на це питання законодавство не містить, але аналіз окремих статей Положення дає право зробити висновок про можливість надання ВЛК документів медичного характеру, які були отримані самостійно в «цивільних» медичних закладах, що в свою чергу може сприяти об’єктивному визначенню стану здоров’я особи. 

Так, в п.3.13 Положення зазначається, що у спірних питаннях та складних випадках право на винесення остаточного рішення залишається за ЦВЛК. Військовий комісаріат направляє в регіональну штатну ВЛК, на території якої проживає заявник, його заяву, медичні документи, які є в заявника або одержані військовим комісаріатом із цивільних (військових) лікувальних закладів, військовий квиток.

Отже, з наведеного вище можна зробити висновок, що у разі незгоди з визначеним ВЛК діагнозом, особа має право пройти самостійно медичний огляд та разом з іншими документами та скаргою надати їх до ВЛК регіону або до ЦВЛК з метою доведення реального стану свого здоров’я та відповідно прийняття ВЛК законного рішення.

Правова консультація підготовлена за підтримки The European Endowment for Democracy (EED).

Інші наші матеріали щодо війни росії проти України можна знайти тут.