Виконання зобов’язань під час дії форс-мажорних обставин - Jurfem

Виконання зобов’язань під час дії форс-мажорних обставин

Сьогодні в умовах воєнного стану гостро стоїть питання: як діяти юридичним/фізичним особам у разі неможливості виконати свої зобов’язання та як захистити себе від відповідальності за невиконання у встановлений строк своїх зобов’язань?

З позиції національного законодавства, збройний конфлікт, військова агресія, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена війна належить до форс-мажорних обставин, тобто обставин непереборної сили (стаття 14-1 ЗУ «Про торгово-промислові палати України»).

Відтак, чинне законодавство гарантує, що на період існування таких обставин особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за його порушення, якщо вона доведе, що це сталося внаслідок існування таких обставин. (стаття 617 ЦК України).

Варто зауважити, що законодавство звільняє виключно від відповідальності за порушення зобов’язання, а не від виконання зобов’язання загалом.

До прикладу, якщо юридична особа за відповідним договором зобов’язана здійснити поставку відповідного товару, але через військові дії обмежена можливості у строк виконати таке зобов’язання, то в такому разі особа звільняється лише від відповідальності за порушення зобов’язання, передбаченого договором. Однак після припинення існування таких обставин, особа повинна виконати свій обов’язок.

Засвідчення існування форс-мажорних обставин підтверджується сертифікатом, який видає Торгово-промислова палата України (далі – ТПП). 

Однак через складну військову ситуацію в Україні, ТПП спростила порядок засвідчення форс-мажорних обставин.

Так, 28.02.2022 року на офіційному сайті ТПП опубліковано лист, яким визнано військову агресію російської федерації проти України як форс-мажорну обставину  (обставину непереборної сили).

ТПП України підтвердила, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами та поширюються на юридичних та/або фізичних осіб за їх зобов’язаннями, виконання яких стало неможливим у встановлений термін  внаслідок настання таких обставин. 

Наразі лист ТПП є аналогом сертифіката, який можна пред’явити для засвідчення існування форс-мажорних обставин та задля звільнення від відповідальності за порушення зобов’язання. 

Ознайомитися з листом та його роздрукувати можна за посиланням.

Разом з тим, наявність форс-мажорних обставин не може бути єдиною підставою для звільнення від відповідальності за порушення зобов’язання.

Оскільки, якщо особа покликається лише на воєнний стан, але не існує, поміж цього, обставин, які знаходяться у причинному-наслідковому зв’язку з такими форс-мажорними обставинами, то цього недостатньо для невиконання зобов’язання. 

В будь-якому випадку для того, щоб знати як діяти у випадку настання обставин непереборної сили, необхідно аналізувати умови договору, який покладає на особу виконання зобов’язання.

Зазвичай, в договорі є окремий пункт, який присвячений форс-мажорним обставинам, в якому зазначається, що саме розуміється під такими обставинами, в який строк сторона, яка зіштовхнулася з такими обставинами, зобов’язана повідомити іншу  сторону, в якій формі здійснюється таке повідомлення та які документи необхідно долучити до такого повідомлення.

Зокрема, нерідко договори можуть містити положення про необхідність первинного повідомлення іншої сторони договору про існування форс-мажорних обставин шляхом скерування офіційного листа на електронну адресу, а через деякий час – надання сертифікату, виданого ТПП. 

Тому в кожному конкретному випадку необхідно детально аналізувати договір в контексті форс-мажорних обставин та діяти передусім відповідно до його умов.

У випадку, якщо в договорі відсутні положення про форс-мажорні обставини, то в такому разі необхідно посилатися на ст. 617 ЦК України, яка проголошує, що особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Окрім цього, необхідно взаємодіяти з регіональними ТПП – в тому числі керуватися інформацією, яка наявна у них на офіційному сайті. 

Правова консультація підготовлена за підтримки The European Endowment for Democracy (EED).

Інші наші матеріали щодо війни росії проти України можна знайти тут.