Звернення Асоціації жінок-юристок України з приводу сексистських висловів майбутнього нардепа Олександра Дубінського - Jurfem

Звернення Асоціації жінок-юристок України з приводу сексистських висловів майбутнього нардепа Олександра Дубінського

22 серпня 2019 року в соціальній мережі Facebook Дубинський Олександр Анатолійович (який є публічною особою, членом політичної партії «Слуга народу», а також новообраним народним депутатом України) опублікував запис на сторінці Dubinsky.pro, в якому висвітлив стереотипне та дискримінаційне висловлювання, а також мова ворожнечі за ознакою статі. Переглянути запис на сторінці публічної особи можна за посиланням (а також додатком надаємо скрін допису):

Зокрема в дописі зображені дівчата та вказується: «Выбираем помощниц. Прошу ниже 175см. не беспокоить.»

З цих слів вбачається, що головним критерієм відбору для помічників народного депутата є «модельний» ріст, розмір грудей та зовнішність, а також стать.

Такі висловлювання публічної особи, представника політичної партії Дубинського О. є дискримінаційними та сексистськими. Вони принижують жінок професіоналок, адже його висловлювання транслюють упереджене та зверхнє ставлення до жінок та применшення їх значення. Дубинський О. підтверджує стереотип що основною та визначальною ознакою жінки на посаді є не її професійний рівень, а зовнішність.

Схожа поведінка та висловлювання щодо ролі молодих жінок в органах влади чи на посадах помічниць народних депутатів, стають причинами сексуальних домагань до жінок та робочому місці, сексуального насильства та утисків.

Окрім того має місце створення дискримінаційного становища для жінок, які нижче 175см. Тобто присутня дискримінація за зовнішніми ознаками. Ця дискримінація базується на неприйнятті відмінностей. Вона виникає в результаті неповаги до гідності й

відмови визнати однакову цінність кожної людини. Права людини не можуть бути забезпечені у випадку, коли їх дотримання обмежено за зовнішніми ознаками.

Юридичне обґрунтування

Основні принципи соціальної рівності у всіх сферах життя закріплюють стаття 24 Конституції України та стаття 2-1 Кодексу законів про працю, які свідчать, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.

Згідно ст.6 Закону України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні” відповідно до Конституції України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та міжнародних договорів України всі особи незалежно від їх певних ознак мають рівні права і свободи, а також рівні можливості для їх реалізації.

Також, заборона дискримінації гарантується Європейською конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року (ратифікованою Україною 17.07.1997 р.), відповідно до ст. 14 якої «користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою — статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою».

Існують випадки, коли висунення певних вимог є об’єктивно обґрунтованим, тобто мають ознаки «ділової необхідності». Але це можуть бути вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров’я працівника (ч.3 ст.22 КЗпП). Проте вимога щодо росту та зовнішності є неприпустимою.

Конвенцією про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, а саме у статті 5 передбачено, що держава зобов’язана вжити усіх відповідних заходів для змінити соціальні та культурні моделі поведінки чоловіків і жінок для досягнення викоренення забобонів, звичаїв та всіх інших проявів, що ґрунтуються на ідеї неповноцінності чи зверхності однієї із статей або стереотипності ролі чоловіків і жінок.

Таким чином усі державні органи зобов’язані вживати заходів та забезпечити недопущення дискримінації.

З огляду на вищевказані факти Асоціація жінок-юристок України “ЮрФем” звертається до Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини п. Людмили Денісової з проханням вжити заходів щодо запобігання дискримінації з боку публічної особи Дубинського О. А. та притягнення його до відповідальності

Крім того, ми направили заяву керівництву політичній партії “Слуга народу”, за підтримки якої п. Дубінський балотувався на парламентських виборах 2019 та у складі фракції якої планує працювати у раді. Згідно надісланої заяви просимо:

1.Вжити заходів щодо запобігання дискримінації з боку представників Вашої політичної партії/фракції політичної партії у парламенті.
2. Повідомити чи проводилася робота із членами та членкинями Вашої політичної партії щодо недопущення дискримінації та сексистських висловлювань.
3. Розпочати процес формування етичного кодексу, як члена політичної партії так і народного депутата.
4. Забезпечити впровадження та реалізацію політики гендерної рівності з боку Вашої політичної партії, яка буде мати більшість у парламенті.
5. Налагодити взаємодію та ефективну співпрацю із громадськими організації, зокрема тими, які працюють у сфері гендерної рівності та прав людини.
6. Про результати та готовність до співпраці повідомити Асоціацію жінок-юристок України «ЮрФем», зокрема електронною поштою на адресу jurfem.ua@gmail.com.